definicje reklamy

Najbliższe zajęcia, które odbędą się za 2 tygodnie (w związku z moim wyjazdem konferencyjnym) poświęcimy rozmaitym definicjom reklamy. Nasze zasadnicze pytanie brzmi następująco: na czym polega specyfika tego szczególnego komunikatu kulturowego?

Oprócz tekstów, które udostępniłam w wersji ksero (rozdz. 2 z książki J. Bralczyka zatytułowany “Gatunek: reklama” oraz rozdz. I “Czym jest reklama” z książki A. Benedikta) proszę o zapoznanie się z tekstem Richarda F. Taflingera, który analizuje jedną z najbardziej typowych definicji reklamy. Oczywiście podczas zajęć najbardziej będą mnie interesować Państwa refleksje na temat zaproponowanych tekstów, proszę zatem o lekturę krytyczną (z jakiego punktu widzenia te definicje są tworzone, czy są one wyczerpujące, czy pasują do współczesnych form reklamy itp.). Proszę potraktować te teksty trochę jak materiał etnograficzny, nie zaś jako coś do zapamiętania i wyrecytowania na egzaminie 🙂 Ewentualna dyskusja, krytyka, pytania, jakie pojawią się w trakcie lektury – mile widziane także w formie komentarzy do niniejszego postu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s