O autorce

Kontakt: anna.nacher@uj.edu.pl

Dr hab. Anna Nacher – pracuję jako adiunkt w Katedrze Mediów Audiowizualnych Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii mediów w perspektywie kulturoznawczej, studiach genderowych, antropologii audiowizualności, nowych zjawiskach w kulturze współczesnej, przemianach związanych z procesami globalizacyjnymi, badaniach nad dźwiękiem (sound studies). Aktualne tematy badań własnych: analiza przemian dyskursu przestrzeni w mediach nowej generacji (przestrzeń hybrydowa, media lokacyjne, mapowanie partycypacyjne), praktyki dyskursywne Internetu drugiej generacji (folksonomia i architektura informacji), pervasive games, gry w przestrzeni hybrydowej.

W latach 2009 – 2013 koordynowałam nową, interdyscyplinarną specjalizację (projektowanie gier wideo) realizowaną w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ze środków programu WIKING. Obecnie kursy specjalizacyjne z tego zakresu wchodzą w skład programu studiów kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach.

Jestem sekretarzem redakcji “Przeglądu Kulturoznawczego” oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Pasjonuję się muzyką współczesną i elektroniczną (zwłaszcza elektroakustyczną, improwizowaną i awangardową wokalistyką), w wolnych chwilach prowadzę własny projekt muzyczny. Wolny czas najchętniej spędzam podróżując na rowerze bądź uprawiając trekking w górach Europy i Azji. Cieszą mnie zarówno przestrzenie wielkomiejskie, jak i obszary zupełnie dziewicze. Jestem uzależniona od gór (zwłaszcza tych powyżej 2 tys. npm.).

Można mnie także odnaleźć na Facebooku, Last.fm oraz Bloggerze. Jestem także użytkowniczką Twittera. Zdjęcia z podróży zazwyczaj umieszczam na Picasie (wyjąwszy ogromną kolekcję z lat 1998 – 2002, której nie mam czasu opracować).

Publikacje: patrz oddzielna zakładka.

Projekty badawcze:

2017 – 2019 – jestem kierownikiem trzyletniego projektu badawczego 2016/21/B/HS2/00746 finansowanyego przez Narodowe Centrum Nauki: “Estetyka obrazowania post-cyfrowego. Między nowym materializmem a filozofią zorientowaną na przedmiot”.

2012 – prowadzę projekt badawczy “Kultura miejsca – węzły i przepływy” realizowany z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Obserwatorium Kultury.

2007 – 2009 uczestniczę w dwuletnim ministerialnym projekcie badawczym „Miasto w sztuce – sztuka miasta: analiza kulturowa przestrzeni miejskich przełomu XX/XXI w.”

 

Ważniejsze konferencje

2016

 

2015

The End(s) of Electronic Literature, The Electronic Literature Conference 2015, University of Bergen, Bergen (wystąpienie: “Borderline of textuality, materiality of networks: from land art geographical poetry to locative literature”)

The Archives of/for the Future, The NECS 2015 Conference,  University of Łódź, Łódź (wystąpienie: “Should we trust the corporation to do the archivist’s kob? – datafied practices, collective memory and dynamic communication”)

2014

Past, Presents and Futures of Paratext in Digital Culture, University of Bergen, Digital Culture Research Group (wystąpienie: Mashup as paratextual practice: beyond digital objects (in the age of networked media)

2013

Chercher le texte – Locating the text, ELO Conference 2013, Paryż – wystąpienie “A Humument app by Tom Phillips as a work of liberature: between text and embodiment”

Communication and the City: Voices, Spaces, Media, University of Leeds, Leeds – wystąpienie “Nodes and flows of Kraków’s urban cultural life”

2009

Ends of Television, Amsterdam School for Cultural Analyses, University of Amsterdam – zakwalifikowane wystąpienie “The end of television? Long live televisin!”

Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast, Zakład Kultury Miasta UAM. Poznań – zakwalifikowane wystąpienie “Strategie i taktyki. Kultura jako kapitał kłopotliwy.”

Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Komitet Nauk o Kulturze PAN – wystąpienie “Serial 2.0 – przepływ, hybrydyzacja, wojny kulturowe”.

2008

Performing Biographies, Memory and the Art Of Interpretations (RN 3 “Biographical perspectives on the European Association, the European Sociological Association, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ, Fundacja Pauza, Kraków) –  wystąpienie Memory-Rhizome – Database as a Biographical Script (wspólnie z dr Moniką Górską-Olesińską, Uniwersytet Opolski)

The Intermedial City (Centre de Recherche sur d’Intermedialite, McGill University, Montreal, Kanada) – wystąpienie “The augmented space of the city – Kraków as a nodal point of global capitalism”

Język @ multimedia 3 – Dialog / konflikt (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław) – wystąpienie „Folksonomia jako performatywna partyzantka semiotyczna”

Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej. Kultura medialnie zapośredniczona (Zakład Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną Instytut Kulturoznawstwa UAM, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze) – wystąpienie “Wielokrotność związków z miejscem – dyskurs przestrzeni w świecie nowych mediów”

2007
Demokracja a wiedza (Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego) – wystąpienie “Model uprawiania studiów genderowych w dobie społeczności wiedzy”

„Uwierz w dokument” sesja naukowa w ramach V Krakowskiej Dekady Fotografii (Muzeum Historii Fotografii, Koło Medioznawców UJ) – wystąpienie “Reality TV niebezpieczne związki z rzeczywistością”

Re:place 2007 – The Second International Conference on the Histories of Media, Art, Science and Technology, Berlin – jako uczestniczka

2006
Ciało w perspektywie współczesnej humanistyki (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) – wystąpienie “Ciało jako reassemblaż”

6th Gender Research Conference, Łódź – wystąpienie “Gender in transition – conservative discourse of gender and the local (national) identity”

Shifting Landscapes, Film and Media Conference (Bilgi University, Stambuł) – zakwalifikowane wystąpienie “Gender in a fractured mediascape”

CAMPania – Zjawisko campu we współczesnej kulturze (Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych przy Wydziale Polonistyki UJ, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków) – wystąpienie “Wideoklip – technologia campu (płeć jako Derridiańskie pismo)”

2005
Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury? (Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ, Kraków) – wystąpienie “Globalna telewizja, lokalne taktyki? Gender jako negocjacja znaczeń w telewizji doby globalizacji”

One thought on “O autorce

 1. Szanowna Pani,

  Jestem studentką tegorocznych genderów, miałam więc z Panią zajęcia w semestrze zimowym. Ponadto, skończyłam właśnie I rok studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
  Piszę do Pani, ponieważ jeden z obszarów, w którym się Pani specjalizuje, odpowiada polu moich aspiracji jeśli chodzi o pracę magisterską. Tematu jeszcze nie sprecyzowałam i dlatego – w miarę możliwości – chciałam prosić o podpowiedź. Pracę na zakończenie studiów genderowych zatytułowałam: “Kobieta wiecznie obserwowana – analiza przyjemności wzrokowej i oceny aparycji w wybranych reprezentacjach filmowych”. W pracy magisterskiej natomiast, według zaleceń promotora, powinnam zawrzeć aspekt medialny w rozumieniu prasa/radio/telewizja/Internet.
  Czy Pani zdaniem badanie sfery wizualnej kobiet w jakimś wycinku byłoby ciekawym tematem na pracę? A może badanie przestrzeni kobiecych w którymś z mediów?

  Byłabym niezmiernie wdzięczna za jakiekolwiek sugestie co do wyboru tematu, bowiem zależy mi aby wniósł on coś więcej, nie tylko do mojego własnego doświadczenia. Pracę magisterską traktuję jako poważne wyzwanie, stąd precyzyjne ustalenie tematu jest w tym momencie dla mnie priorytetem.

  Z góry dziękuję za pomoc. Najmniejsza uwaga będzie dla mnie bezcenna.

  Z poważaniem,

  Anna Tokarczyk

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s